วิดีทัศน์


9 ปี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ารพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)

พี่ มศว พาน้องสอบ : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

  

หน้าหลัก


รับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัย ประจำปี 2559

สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 7 เม.ย. 2559 เวลา 9.30-13.00 น. ประสานมิตร, องครักษ์ ปิดทำการ

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก,) รุ่นที่ 19

เชิญชวนประกวดออกแบบอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559 ภายในวันที่ 30 เม.ย.59

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

new

ประชาสัมพันธ์ศุนย์บริการวิชาการเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธ์ภาพนักพัสดุมือใหม่ในวันที่ 10-12 มิ.ย. 59

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมสัมมนาการจัดความรู้ ม.ธรรมศาสตร์ (KM)

๑๕ ปี "สมเด็จย่า"๕แผ่นดิน พระเมตตา สมเด็จย่า สู่ ร.ร.สาธิต มศว แม่แจ่ม

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงาน บจก.เจ เอส ซี โฮเต็ล คูปอง

new

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บ.อาร์แอลจี

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ

ประชาสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง ทุนศึกษา ณ lLLinois State University ประจำปีการศึกษา 2559

ประชาสัมพันธ์ "นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน มศว"

ประชาสัมพันธ์ขอรับทุนจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ปี 2559 ภายในวันที่ 29 เม.ย. 59

ประชาสัมพันธ์งานเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (องครักษ์) วันที่ 29-31 มี.ค. 59

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม U-DAY วันที่ 23 มี.ค.59 องครักษ์, 29 มี.ค. 59 ประสานมิตร

ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ

new

ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่น 57,58 ประเทศญี่ปุ่น ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 59

ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยขอรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2559

เอกสารประชาสัมพันธ์สมัครรับทุนรัฐบาลจีนประจำปี 2559
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

รศ.อำนาจ เย็นสบาย
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
สารจากคณบดี
สารานุกรมคำศัพท์