ข่าวทั้งหมด

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ในแบบปัจเจกบุคล

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ในแบบปัจเจกบุคล

โดย คุณจักรพงศ์ สิริริน (สอง Paradox)

Topic: การเสวนาและบรรยาย พิเศษ หัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียง ในแบบปัจเจกบุคคล (Indy-vidual)"
Time: Sep 14, 2021 08:45 AM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88589472658?pwd=cktmQW9xSUtXbDdXVjVLeGN0UTlpQT09

Meeting ID: 885 8947 2658
Passcode: 946414

Previous Article วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี
Next Article ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ทักษะที่จำเป็นสำหรับนวัตกรเพื่อชุมชนในสังคมยุคปัจจุบัน
Print
54

Documents to download