รูปกิจกรรมสโมสรนิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต


นิสิตฝ่ายพัฒนาศักภาพนิสิต ได้รวมตัวนิสิตที่ว่างเว้นจากภารกิจ ไปช่วยเหลือโรงเรียนบ้านท่าอาจหลังประสบภัยน้ำท่วม
นิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  เข้าศึกษาเรียนรู้  ณ ห้องแห่งแรงบันดาลใจสถาบันปรีดี พนมยงค์นิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยร่วมกันจัดค่ายบริการวิชาการแก่ชุมชนให่แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า

นิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  รหัส  52  และ 53  ร่วมกันจัดค่ายบริการวิชาการแก่ชุมชนให่แก่  นักเรียน โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า มศว  เดือนมกราคม พ.ศ.2554 
นิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยร่วมกันทำความสะอาดวัด

นิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยนำโดยนิสิตฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตร่วมกับ ชุดเฉพาะกิจทหารราบที่ 4 ฉก.ร.4 และมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกันทำความสะอาดวัด