ข่าวทั้งหมด

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี

Teewara Suwannasak

นายทินภัทร ภัทรเกียรติทวี ศิษย์เก่าวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม รุ่นที่ 1 ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น เข้ารับรางวัล "ศรีสง่าศรีนครินทร" ประจำปี พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รางวัลประเภท ด้านทำคุณประโยชน์ มีคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม ที่ได้รับรองการประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 20 มีนาคม 2566

รับสมัครเข้าร่วมโครงการ

รับสมัครเข้าร่วมโครงการ

Teewara Suwannasak

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

กิจกรรมดีๆ กับผลงานสร้างสรรค์ด้วยตัวเราเองกับ

"พื้นฐานศิลปะ เซรามิกส์"

ลงเรียนฟรี !!! เราจะได้เรียนรู้พื้นฐานทั้งการขึ้นรูป

การตกแต่ง ด้วยเทคนิคอย่างสร้างสรรค์

ในช่วงเวลาแสนพิเศษ

กิจกรรมจะจัดขึ้น ในวันที่ 30 มีนาคม 2566

ณ อาคารอำนวยการชั้น 4

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

มศว องครักษ์

*โดยมีจำนวน 2 รอบ ด้วยกัน
1. รอบสำหรับเด็กที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เด็กอายุ 10-15 ปี

2. รอบสำหรับนิสิต /บุคลากร/บุคคลทั่วไป
ที่อยากเวลาผ่อนคลายอย่างสร้างสรรค์

สามารถกดสมัครได้ผ่านฟอร์ม
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSepSAm6_3ok_R2bMG…/viewform

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

Teewara Suwannasak

📌 ประกาศรับสมัครงาน 📌

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท

📲เปิดรับสมัคร วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566

 

RSS
1345678910Last