ข่าวทั้งหมด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เดินทางไปติดตามการดำเนินงาน ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว และช่วงบ่ายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เดินทางไปติดตามการดำเนินงาน ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว และช่วงบ่ายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ

Teewara Suwannasak
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ให้การต้อนรับ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ให้การต้อนรับ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

Teewara Suwannasak

22 ก.พ. 65 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ให้การต้อนรับ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางขวัญเรือน  เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย และคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหมากฝ้าย เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว

RSS
1345678910Last