ข่าวทั้งหมด

ขอบคุณ   คุณศิริรัตน์ เฉลิมไทย​(พี่ก้อย)​ ที่เป็นสะพานบุญในการประสานเครือข่ายมาให้การสนับสนุนส่งมอบรองเท้าผ้าใบให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4 โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า  วิทยาลัยโพธิวิช

ขอบคุณ คุณศิริรัตน์ เฉลิมไทย​(พี่ก้อย)​ ที่เป็นสะพานบุญในการประสานเครือข่ายมาให้การสนับสนุนส่งมอบรองเท้าผ้าใบให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4 โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิช

Previous Article ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ทักษะที่จำเป็นสำหรับนวัตกรเพื่อชุมชนในสังคมยุคปัจจุบัน
Next Article ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Print
24