ข่าวทั้งหมด

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ทักษะที่จำเป็นสำหรับนวัตกรเพื่อชุมชนในสังคมยุคปัจจุบัน

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ทักษะที่จำเป็นสำหรับนวัตกรเพื่อชุมชนในสังคมยุคปัจจุบัน

โดยคุณนันท์นัดดา ฤทธิ์มนตรี (ผู้อำนวยการกองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม)

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

เวลา 13.30-15.20 น.
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82008491318?pwd=eDdzQlhxRmJoaGFXYWtPVnI5NlE5UT09

Meeting ID: 820 0849 1318
Passcode: 051269

Previous Article ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ในแบบปัจเจกบุคล
Next Article ขอบคุณ คุณศิริรัตน์ เฉลิมไทย​(พี่ก้อย)​ ที่เป็นสะพานบุญในการประสานเครือข่ายมาให้การสนับสนุนส่งมอบรองเท้าผ้าใบให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4 โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิช
Print
37

Documents to download