ข่าวทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีการศึกษา2564

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีการศึกษา2564

Previous Article วันที่ 14 ธันวาคม 2565 คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (กรรมการที่ปรึกษาอุทยานฯ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติปางสีดา ครั้งที่ 1/2566 ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว
Next Article ภาพการอบรม "Academic Development Training ครั้งที่ 3 หัวข้อ Community-based Learning “ โดย อาจารย์ ดร.ปัญญา ไวยบุญญา และ อาจารย์ ดร.ประภัสสร ยอดสง่า จากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วันที่ 22 ธันวาคม 2565
Print
382