ข่าวทั้งหมด

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

Previous Article ภาพการอบรม "Academic Development Training ครั้งที่ 3 หัวข้อ Community-based Learning “ โดย อาจารย์ ดร.ปัญญา ไวยบุญญา และ อาจารย์ ดร.ประภัสสร ยอดสง่า จากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วันที่ 22 ธันวาคม 2565
Next Article รับสมัครเข้าร่วมโครงการ
Print
343