ข่าวทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่1

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่1

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 * ให้ผู้สมัคร ตรวจสอบลำดับเลขที่นั่งสอบ * สแกนคิวอาร์โค้ด เข้ากลุ่มตามเลขที่นั่งสอบ

Previous Article การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11
Next Article ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ การใช้ทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท่องเที่ยวกับผู้ผลิตรายการหนังพาไป
Print
57

Documents to download