ข่าวทั้งหมด

ภาพการอบรม  "Academic Development Training ครั้งที่ 3  หัวข้อ Community-based Learning “ โดย อาจารย์ ดร.ปัญญา ไวยบุญญา และ อาจารย์ ดร.ประภัสสร ยอดสง่า  จากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  วันที่ 22 ธันวาคม 2565

ภาพการอบรม "Academic Development Training ครั้งที่ 3 หัวข้อ Community-based Learning “ โดย อาจารย์ ดร.ปัญญา ไวยบุญญา และ อาจารย์ ดร.ประภัสสร ยอดสง่า จากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วันที่ 22 ธันวาคม 2565

Previous Article ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีการศึกษา2564
Next Article ประกาศรับสมัครงาน
Print
320