ข่าวทั้งหมด

ร้านกาแฟวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย องครักษ์

ร้านกาแฟวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย องครักษ์

เริ่มเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

Previous Article แจ้งประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย ข้อกำหนด แนวปฏิบัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องกับประมวลจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
Next Article วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดีแก่
Print
133