ข่าวทั้งหมด

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (กรรมการที่ปรึกษาอุทยานฯ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติปางสีดา ครั้งที่ 1/2566 ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (กรรมการที่ปรึกษาอุทยานฯ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติปางสีดา ครั้งที่ 1/2566 ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว

Previous Article วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565
Next Article ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีการศึกษา2564
Print
107