ข่าวทั้งหมด

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี

ที่ได้รับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) Fellow รุ่น 4 จาก Advance HE สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564

Previous Article ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Next Article ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ในแบบปัจเจกบุคล
Print
44

Documents to download

  • 1(.png, 1.55 MB) - 5 download(s)