ข่าวทั้งหมด

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี

ผศ.ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี เข้ารับรางวัลและนำเสนอผลงาน โครงการ Dare to change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภท การวิจัยในชั้นเรียน รางวัล ผลงานระดับดี ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Previous Article วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี
Next Article วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี
Print
15