แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ 2567

เดือนตุลาคม          เดือนพฤศจิกายน             เดือนธันวาคม              เดือนมกราคม            เดือนกุมภาพันธ์ 

เดือนมีนาคม         เดือนเมษายน                   เดือนพฤษภาคม           เดือนมิถุนายน  

 

 

 

 

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

ไตรมาสที่ 1     ไตรมาสที่ 2     ไตรมาสที่ 3

 

ดาวน์โหลดเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

 TitleModified DateSize 
ขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง8/29/202162.03 KBDownload
ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน3/9/202266.36 KBDownload
ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง8/30/202153.60 KBDownload
คู่มือการให้บริการและแนวทางการปฏิบัติการยืม-คืนพัสดุครุภัณฑ์ การเบิกพัสดุครุภัณฑ์2/7/2024442.16 KBDownload
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ8/30/202189.33 KBDownload
ตัวอย่างบันทึกการดำเนินการ (งานก่อสร้าง)9/6/2021262.74 KBDownload
ตัวอย่างหนังสือขอเชิญประชุม8/29/2021115.23 KBDownload
ตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง2/2/2022171.56 KBDownload
แบบฟอร์มใบขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ 8/29/202162.03 KBDownload
แบบฟอร์มใบเสนอราคา วัสดุและงานจ้าง8/29/20212.13 MBDownload
แบบฟอร์มโอนย้ายพัสดุ8/29/202161.91 KBDownload
แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง8/29/2021UnknownDownload
เอกสารขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) กรณีงานก่อสร้าง1/21/2022254.91 KBDownload
เอกสารขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) กรณีที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง1/14/20225.44 MBDownload