ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัย เงินรายได้วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 - Tuesday, January 4, 2022

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกาศรับสมัคร

แบบฟอร์มการรับสมัคร 

1. บันทึกนำส่ง BC_01 บันทึกข้อความรับสมัครทุน

2. สายวิชาการตามแบบฟอร์ม  BC_02_ แบบฟอร์มข้อเสนอสายวิชาการ   (SWURI-R-23 )

3.สายปฏิบัติการ จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์ม BC_03_แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย_สำหรับสายปฏิบัติการ_ SWURI-R-07 

4.จริยธรรมในมนุษย์

 

การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ - Monday, November 29, 2021

ขอเชิญเสนอหนังสือวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564-2565 - Monday, November 22, 2021