ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
01 February 2022

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 16)

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนิสิตทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกถึงวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
28 January 2022

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนิสิตทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกถึงวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ในวันที่ 28 มกราคม 2565 ครบรอบ 14 ปี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย "การเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน สู่ฐานนวัตกรรมเพื่อชุมชน"  

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนิสิตทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกถึงวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย โดยท่านสามารถส่งคำอวยพร

ได้ที่ https://padlet.com/panaddal/yv20yzhmlk8tv09p และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Zoom https://us02web.zoom.us/j/82036993130...

Meeting ID: 820 3699 3130

Passcode: 001850

 

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17 January 2022

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 15)

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14 January 2022

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14) 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14 January 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 32) 

RSS
First567810121314Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th

 

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม