ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม
30 January 2024

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม

หัวข้อ "ผักไมโครกรีน " ทางเลือก ทางรอดของเกษตรกรไทย (ครั้งที่ 1) 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567  อบรมฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี
15 January 2024

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี

กับ อาจารย์ ดร.สนธินี ไวยารัตน์ อาจารย์วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พร้อมไหม? Workshop สำหรับ น้อง ๆ ม ปลาย ค้นหาตัวตน 😁 หลักสูตรที่ชอบ อาชีพที่ใช่ 👍🏻 ครบจบ 1 ค่าย ในวันเดียว❤️ กับวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย😍 16 กุมภาพันธ์ 67 รีบสมัครกันมานะคะ 🙏
11 January 2024
วันที่ 4 ธันวาคม 2566 คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์ และพัฒนากายภาพ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด จังหวัดนครนายก
04 December 2023
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเช่าร้านกาแฟสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
16 October 2023

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเช่าร้านกาแฟสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเช่าร้านกาแฟ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมฤทัย สมัยกุล 083-4257833

ใบสมัคร https://drive.google.com/.../1o5RBAmu9rWnOQ73DGyd.../view...

RSS
245678910Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th

 

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม