ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี
11 September 2023

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี

 นางสาววันเพ็ญ ก้านอินทร์ (นักวิชาการศึกษา) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี
08 September 2023

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี

ผศ.ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี   เข้ารับรางวัลและนำเสนอผลงาน โครงการ Dare to change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภท การวิจัยในชั้นเรียน รางวัล ผลงานระดับดี  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี
06 September 2023

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี

กับอ.ดร.ศศิธร โคสุวรรณ  ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานมืออาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) Fellow จาก Advance HE สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
01 September 2023

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ย้ายที่ทำการ จาก อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ไปยัง อาคารวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (ติดกับคณะกายภาพบำบัด)

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง
21 August 2023

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง

บรรยายพิเศษ รายวิชา กสว 122 ชุมชนวิทยาชุมชนวิทยา : ศาสตร์เพื่อการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรมสู่สังคมพอเพียง
โดย ศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566  Join Zoom Meeting Meeting ID: 85782403097 Passcode : 867915 เวลา 09.00-15.00 น. ณ.ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์  *** ถ่ายทอดสดติดตาม Facebook Live วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว

 

 

 

 

 

 

 

RSS
124678910Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th

 

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม