ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี
22 March 2023

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี

นายทินภัทร ภัทรเกียรติทวี ศิษย์เก่าวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม รุ่นที่ 1 ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น เข้ารับรางวัล "ศรีสง่าศรีนครินทร" ประจำปี พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รางวัลประเภท ด้านทำคุณประโยชน์ มีคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม
21 March 2023

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม ที่ได้รับรองการประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 20 มีนาคม 2566

รับสมัครเข้าร่วมโครงการ
13 March 2023

รับสมัครเข้าร่วมโครงการ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

กิจกรรมดีๆ กับผลงานสร้างสรรค์ด้วยตัวเราเองกับ

"พื้นฐานศิลปะ เซรามิกส์"

ลงเรียนฟรี !!! เราจะได้เรียนรู้พื้นฐานทั้งการขึ้นรูป

การตกแต่ง ด้วยเทคนิคอย่างสร้างสรรค์

ในช่วงเวลาแสนพิเศษ

กิจกรรมจะจัดขึ้น ในวันที่ 30 มีนาคม 2566

ณ อาคารอำนวยการชั้น 4

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

มศว องครักษ์

*โดยมีจำนวน 2 รอบ ด้วยกัน
1. รอบสำหรับเด็กที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เด็กอายุ 10-15 ปี

2. รอบสำหรับนิสิต /บุคลากร/บุคคลทั่วไป
ที่อยากเวลาผ่อนคลายอย่างสร้างสรรค์

สามารถกดสมัครได้ผ่านฟอร์ม
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSepSAm6_3ok_R2bMG…/viewform

ประกาศรับสมัครงาน
22 December 2022

ประกาศรับสมัครงาน

📌 ประกาศรับสมัครงาน 📌

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท

📲เปิดรับสมัคร วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566

 

ภาพการอบรม  "Academic Development Training ครั้งที่ 3  หัวข้อ Community-based Learning “ โดย อาจารย์ ดร.ปัญญา ไวยบุญญา และ อาจารย์ ดร.ประภัสสร ยอดสง่า  จากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  วันที่ 22 ธันวาคม 2565
22 December 2022
RSS
123468910Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th

 

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม