ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ประภัสสร ยอดสง่า
16 November 2021

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ประภัสสร ยอดสง่า

ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลงานระดับดีเด่น (รางวัลละ 10,000 บาท) 🎊🪅🎉

ขอเรียนเชิญ​ร่วมรับฟัง
12 November 2021

ขอเรียนเชิญ​ร่วมรับฟัง

เกาะติด​ TCAS​65​ มศว
ทำความรู้จัก​ วิทยาลัย​โพธิ​วิชชา​ลัย​ พร้อมเปิดตัวหลักสูตร​ใหม่​ ที่นี่​ที่แรก​ "นวัตกรรม​เกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน" 

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
01 November 2021

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 12)

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
01 November 2021

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ รายวิชา กจว 331 สิ่งแวดล้อมศึกษา
28 October 2021

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ รายวิชา กจว 331 สิ่งแวดล้อมศึกษา

หัวข้อ "การขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งเเวดล้อม"

โดย  คุณโชคนิธิ คงชุ่ม  (กลุ่มใบไม้)

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. Join Zoom Meeting ID: 853 7932 8491 Passcode: 938769

RSS
First34568101112Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bhodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th
สายตรงคณบดี

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม