วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15918,27396

 

 

 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สระแก้ว
เลขที่ 9 หมู่ 3 ตำบล หนองหมากฝ้าย อำเภอ วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15918,27396

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตาก
เลขที่ 209 หมู่ 6 ตำบล แม่ปะ อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15918,27396

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม
เลขที่ 100 หมู่ 17 ตำบล ช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15918,27396

Your Contact Information

Your Feedback