ข่าวทั้งหมด

วันที่ 25 กันยายน 2566 คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุ 60 ปี

วันที่ 25 กันยายน 2566 คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุ 60 ปี

Previous Article วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ขอแสดงความยินดี
Next Article คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตร ในฐานะที่หน่วยงานสามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับดี
Print
81