ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน
22 December 2022

ประกาศรับสมัครงาน

📌 ประกาศรับสมัครงาน 📌

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท

📲เปิดรับสมัคร วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566

 

ภาพการอบรม  "Academic Development Training ครั้งที่ 3  หัวข้อ Community-based Learning “ โดย อาจารย์ ดร.ปัญญา ไวยบุญญา และ อาจารย์ ดร.ประภัสสร ยอดสง่า  จากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  วันที่ 22 ธันวาคม 2565
22 December 2022
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีการศึกษา2564
14 December 2022
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (กรรมการที่ปรึกษาอุทยานฯ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติปางสีดา ครั้งที่ 1/2566 ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว
14 December 2022
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565
22 November 2022

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565

TCAS รอบที่ 1 Portfolio ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน -14 ธันวาคม 2565

RSS
First2345791011Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th

 

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม