ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ให้การต้อนรับ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
24 February 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ให้การต้อนรับ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

22 ก.พ. 65 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ให้การต้อนรับ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางขวัญเรือน  เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย และคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหมากฝ้าย เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว

คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมระดับคุณธรรมต้นแบบ
09 February 2022

คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมระดับคุณธรรมต้นแบบ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมระดับคุณธรรมต้นแบบ
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 7 อัตรา
03 February 2022

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 7 อัตรา

📌📌เปิดรับสมัครงาน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565📌📌
1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งอาจารย์สาธิต จำนวน 3 อัตรา

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://news.swu.ac.th/job.asp?state=5&#job

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
01 February 2022

ประกาศวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 16)

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนิสิตทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกถึงวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
28 January 2022

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนิสิตทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกถึงวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ในวันที่ 28 มกราคม 2565 ครบรอบ 14 ปี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย "การเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน สู่ฐานนวัตกรรมเพื่อชุมชน"  

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนิสิตทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกถึงวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย โดยท่านสามารถส่งคำอวยพร

ได้ที่ https://padlet.com/panaddal/yv20yzhmlk8tv09p และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ 

ผ่านระบบ Zoom https://us02web.zoom.us/j/82036993130...

Meeting ID: 820 3699 3130

Passcode: 001850

 

RSS
123578910Last

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
Dean, Bhodhivijjalaya College 
Assistant Professor Dr.Arom Jantasorn

Tel:02-649-5000 ext. 27395
aromj@g.swu.ac.th
สายตรงคณบดี

Facebook

ปฏิทินคณะ

เว็บไซต์เดิม